Vele bewijzen van leven

Wie hersendood is verklaard AAN TE VULLEN

Zie ook Vier en 96 procent.Andere inzichten

Over de meetmethode en het protocol is bij vele artsen grote zekerheid. Hoewel het om vele aannames gaat, is het gangbaar dat er geen twijfel over de gehanteerde veronderstellingen is. Toch zijn er ook artsen die menen dat ‘hersendood’ niet klopt. Een aantal van hen protesteert door hersendood openlijk in twijfel te trekken. Zij en ook ander medisch personeel stopten hun medewerking aan de orgaan-uitneem-operaties, ‘het is niet langer te verantwoorden’ zo menen velen. Zie ook Ethiek.Filmpjes

Op internet geven tal van mensen (ouders, familie, artsen, ervaringsdeskundigen), met video’s hun twijfel, ervaringen en bevindingen op hun eigen manier weer. Artsen, familie en anderen spreken, en ook mensen die een orgaan ontvingen. Over de gehele wereld zijn er tegengeluiden die aangeven dat er zaken niet kloppen en dat hersendood om herziening vraagt. De bereidheid om opnieuw naar het hersendood-criterium te kijken is gering, ziekenhuizen, de overheid en andere betrokken instanties en personen geven weigerachtige signalen af.Onherstelbaar

Veel artsen - niet alle - menen dat een ‘hersendode’ niet te herstellen hersenschade heeft. De praktijk is toch anders. Wie tijd en de juiste verzorging kan krijgen zal in veel gevallen (70+ procent) volledig genezen. De term ‘onherstelbare schade’ is daarom in alle voorlichting niet correct. Zie ook Andere inzichten.Kritiek op voorlichting

Alle informatie gaat vooral over de ontvanger. Over de gever van het orgaan en voor de nabestaanden is er nauwelijks voorlichting, terwijl dat voor de naasten zeker nodig is. De reclame-code-commissie heeft de kritiek over de voorlichting erkent (8 sept. 2016).


De schaduwkant van orgaandonatie bij hersendood – die velen niet kennen

Schrik niet !

Meer weten (klik een keuze aan):

  1. Schandalige verhalen

  2. Organen-stop

Niet na te vertellen

Uit de dood opgestaan

• Grenzen

• 96 Procent leeft nog

• Een levend lijk

• Bewustzijn is leven

Laat je hart spreken

Twijfel

Hersendood en geneeskunde

Als je hart nog klopt

Op de operatietafel sterven

Ik hoorde alles zegt een ex-hersendode

  1. Rechter houdt ‘de stekkers er uit’ tegen

  2. Geen verweer

• Verzet op de operatietafel

• Artsen zien dat de hersendoden leven

• Jouw organen staatseigendom ‘tenzij’...

• Waarneembare tekenen en doodsangst

• De mens, lichaam en bewustzijn

• Je kunt bij hersendood wél genezen

• Donoren verdienen betere aandacht

• Levend materiaal

  1. Kritiek op voorlichting

  2. Strijdig met Grondwet

  3. Altijd wachtlijsten, ook met de ADR-wet

Ethiek

Nog veel meer informatie (linken)

Bij werkelijk volledige voorlichting zou er niet één orgaan meer beschikbaar komen. Rudolf Pichlmayer

Duits transplantatie-chirurg

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12