Een levend lijk

Wie hersendood is verklaard, wordt als een levend lijk ervaren. Dat wil zeggen dat de persoon voor de wet dood is, gelijk een stoffelijk overschot in een kist. Vervolgens krijgt de persoon alle middelen om in leven te blijven, in het bijzonder om de organen geschikt voor overzetten (transplantatie) te houden. Dode organen zijn immers niet te gebruiken. Het wonderlijke hier is dat de persoon dood is, maar zijn/haar organen (en in feite het hele lichaam) volop leeft. Ook van buitenaf zien ouders, familie en anderen in het ziekenhuis dat de persoon niet dood kan zijn en geen ‘levend lijk’ is. Zie ook Twee en 98 procent.Verzet op de operatietafel

Hoewel de hersendode als een dood mens wordt gezien, AAN TE VULLEN. Zie ook Tekenen van leven.Uit de dood opgestaan

Dat zou je denken als je eerst dood bent (‘hersendood’) en toch weer bij bewustzijn komt en het uitnemen van je organen (gelukkig) niet zal doorgaan. Sommige mensen komen na een of meer dagen weer bij, anderen na maanden; als het zo ver komt, want voor die tijd zouden de organen al weggenomen kunnen zijn. Zie ookPost-mortaal ?

‘Na de dood’ (post-mortaal) is een onjuiste term en daarom misleidend. In het ziekenhuis wordt bij de persoon een aantal zaken gemeten met de bedoeling om de ‘hersendood’ vast te stellen.

Zie ook Hersendood.Levend materiaal

Dode organen zijn niet te gebruiken. Organen van een lijk, dat werkt niet.

 

De schaduwkant van orgaandonatie bij hersendood – die velen niet kennen

Schrik niet !

Meer weten (klik een keuze aan):

  1. Schandalige verhalen

  2. Organen-stop

Niet na te vertellen

Uit de dood opgestaan

• Grenzen

• 96 Procent leeft nog

• Een levend lijk

• Bewustzijn is leven

Laat je hart spreken

Twijfel

Hersendood en geneeskunde

Als je hart nog klopt

Op de operatietafel sterven

Ik hoorde alles zegt een ex-hersendode

  1. Rechter houdt ‘de stekkers er uit’ tegen

  2. Geen verweer

• Verzet op de operatietafel

• Artsen zien dat de hersendoden leven

• Jouw organen staatseigendom ‘tenzij’...

• Waarneembare tekenen en doodsangst

• De mens, lichaam en bewustzijn

• Je kunt bij hersendood wél genezen

• Donoren verdienen betere aandacht

• Levend materiaal

  1. Kritiek op voorlichting

  2. Strijdig met Grondwet

  3. Altijd wachtlijsten, ook met de ADR-wet

Ethiek

Nog veel meer informatie (linken)

Het leven van een ander bevorderen - zeker als deze dringende hulp nodig heeft - is een bijzondere hoogstaande taak waar geen twijfel over de dood mag bestaan.

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12