Ethiek

De kunde om de allerhoogste referentie te vinden. In dit geval over leven en dood.

Zie ook Twijfel.Als het hart nog klopt

Indien het hart - al dan niet met technische hulp - klopt, dan is de persoon in leven en zich van alles bewust. Mensen met diepere kennis bevestigen dit. Daarnaast wordt dit ook in de praktijk getoond. Er zijn vele voorbeelden bekend die duidelijk maken dat een ‘hersendode’ gewoon leeft. Zie ook Bewijzen van leven.Donorvraag 

Aan ouders en naasten komt deze vraag ‘altijd ongepast’, zeker als de indruk ontstaat dat de organen snel uitgenomen moeten worden. Er zijn helaas ‘schrijnende gevallen’ bekend. Voor een artikel uit de krant, klik hier. [LINK VOLGT]Kloppend hart

Het lichaam wordt geopend. De chirurg zaagt de ribben weg en het kloppende hart wordt weggesneden (er is een kort filmpje van). Was de persoon al dood ? Gewone  mensen zo blijkt, vragen zich dit onmiddellijk af. Als je ook nog weet dat bij alle ‘slachtoffers’ de hartslag direct enorm stijgt (stellig doodsangst), dan vindt hier een afgrijselijke operatie plaats zo zullen velen concluderen. Zie ook Als het hart nog klopt

Het leven van een ander bevorderen - zeker als deze dringende hulp nodig heeft - is een bijzondere hoogstaande taak waar geen twijfel over de dood mag bestaan.

De schaduwkant van orgaandonatie bij hersendood – die velen niet kennen

Schrik niet !

Meer weten (klik een keuze aan):

  1. Schandalige verhalen

  2. Organen-stop

Niet na te vertellen

Uit de dood opgestaan

• Grenzen

• 96 Procent leeft nog

• Een levend lijk

• Bewustzijn is leven

Laat je hart spreken

Twijfel

Hersendood en geneeskunde

Als je hart nog klopt

Op de operatietafel sterven

Ik hoorde alles zegt een ex-hersendode

  1. Rechter houdt ‘de stekkers er uit’ tegen

  2. Geen verweer

• Verzet op de operatietafel

• Artsen zien dat de hersendoden leven

• Jouw organen staatseigendom ‘tenzij’...

• Waarneembare tekenen en doodsangst

• De mens, lichaam en bewustzijn

• Je kunt bij hersendood wél genezen

• Donoren verdienen betere aandacht

• Levend materiaal

  1. Kritiek op voorlichting

  2. Strijdig met Grondwet

  3. Altijd wachtlijsten, ook met de ADR-wet

Ethiek

Nog veel meer informatie (linken)

Werk in uitvoering

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12