Twijfel

Geneeskunde is bedoeld om het waardig leven te bevorderen (Eed van Hippocrates). Het bepalen van de grens tussen leven en dood vereist grote zorgvuldigheid, waar zelfs de kleinste twijfel niet past. Maar hersendood zou je op grond van allerlei strijdige waarnemingen, een twijfelgeval kunnen noemen. De vraag is dan of ‘de medische wereld’ dan wel voor de titel ‘hersendood’ mag hanteren, want bij twijfel mogen meetresultaten niet meetellen; het voorschrift ‘hersendood-protocol’ mag je dan niet volgen, dat is niet ‘des Hippocrates’.

Bovendien, als er enig vermoeden is dat iemand in leven kan blijven, en zelfs aangetoond volledig kan genezen, dan is hersendood geen geneeskunde te noemen.

Anders gezegd: bij twijfel dient een geneesheer zijn werk te staken.

Afbeelding: Manuscript van de Eed van Hippocrates (12e eeuw). Het zegt onder meer ‘Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen ... nooit iemand kwaad doen.’Hersendood

De ‘vaststelling’ dat een hersendode nooit meer een draaglijk leven kan lijden, of toch snel zal overlijden, blijkt door de praktijk tegen gesproken te worden, de titel hersendood is niet vol te houden en is - in de werkelijke betekenis - dus onwaar.

‘Twijfel’ dwingt om nauwkeurige herziening. Alleen zaken die werkelijk waar zijn kunnen als uitgangspunt fungeren, anders niet. Hersendood is een misleidende term, het zegt immers niets over het bewustzijn van een mens en/of de werkelijk dood. Zie ook Ethiek.

 

Ouders en familie van ‘hersendoden’ kunnen nauwelijks hun verhaal en ervaringen bij de krant en tv kwijt. Help ze dat dit wel mogelijk wordt.

De schaduwkant van orgaandonatie bij hersendood – die velen niet kennen

Schrik niet !

Meer weten (klik een keuze aan):

  1. Schandalige verhalen

  2. Organen-stop

Niet na te vertellen

Uit de dood opgestaan

• Grenzen

• 96 Procent leeft nog

• Een levend lijk

• Bewustzijn is leven

Laat je hart spreken

Twijfel

Hersendood en geneeskunde

Als je hart nog klopt

Op de operatietafel sterven

Ik hoorde alles zegt een ex-hersendode

  1. Rechter houdt ‘de stekkers er uit’ tegen

  2. Geen verweer

• Verzet op de operatietafel

• Artsen zien dat de hersendoden leven

• Jouw organen staatseigendom ‘tenzij’...

• Waarneembare tekenen en doodsangst

• De mens, lichaam en bewustzijn

• Je kunt bij hersendood wél genezen

• Donoren verdienen betere aandacht

• Levend materiaal

  1. Kritiek op voorlichting

  2. Strijdig met Grondwet

  3. Altijd wachtlijsten, ook met de ADR-wet

Ethiek

Nog veel meer informatie (linken)

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12