Voorlichting

Men laat ons bewust geloven, dat de donor al echt dood is, voordat organen of weefsel worden weggenomen. Men laat met opzet weg, dat een donor de noodzakelijke procedure levend moet ondergaan.


De term ‘hersendood’, uitgevonden door artsen van Harvard, wil alleen maar zeggen

dat de ziekenhuisapparatuur niet meer in staat is om te registreren of de hersenen

nog signalen afgeven.

  1. Maar betekent binnen de diagnose ‘hersendood’ dit ontbreken van signalen - wanneer slechts 4% van het totale lichaam niet meer lijkt te functioneren - dat de desbetreffende patiënt daadwerkelijk dood is?

  2. Zijn hersenen hetzelfde als bewustzijn?

  3. Is afwezigheid van meetbare signalen hetzelfde als de dood?

Wanneer alleen organen van nog levende donoren geschikt zijn voor transplantatie,

betekent dit dat het uitnemen daarvan per definitie plaatsvindt ten koste van het leven

van de desbetreffende ‘donor’

Dr. Paul A. Byrne (1933), kinderarts en neonatoloog in ruste

De schaduwkant van orgaandonatie bij hersendood – die velen niet kennen

Schrik niet !

Meer weten (klik een keuze aan):

  1. Schandalige verhalen

  2. Organen-stop

Niet na te vertellen

Uit de dood opgestaan

• Grenzen

• 96 Procent leeft nog

• Een levend lijk

• Bewustzijn is leven

Laat je hart spreken

Twijfel

Hersendood en geneeskunde

Als je hart nog klopt

Op de operatietafel sterven

Ik hoorde alles zegt een ex-hersendode

  1. Rechter houdt ‘de stekkers er uit’ tegen

  2. Geen verweer

• Verzet op de operatietafel

• Artsen zien dat de hersendoden leven

• Jouw organen staatseigendom ‘tenzij’...

• Waarneembare tekenen en doodsangst

• De mens, lichaam en bewustzijn

• Je kunt bij hersendood wél genezen

• Donoren verdienen betere aandacht

• Levend materiaal

  1. Kritiek op voorlichting

  2. Strijdig met Grondwet

  3. Altijd wachtlijsten, ook met de ADR-wet

Ethiek

Nog veel meer informatie (linken)

Ouders en familie van ‘hersendoden’ kunnen nauwelijks hun verhaal en ervaringen bij de krant en tv kwijt. Help ze dat dit wel mogelijk wordt.

Werk in uitvoering

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12